www.alfa-grafologie.cz

Historie

Temperamenty

Rozbory

Kurzy

Forum o grafologii

Kontakt

Klasické temperamenty

Sangvinik
čilý a živý, reaktivní, činorodý a podnikavý, aktivní, rozhodný, pružný, vyrovnaný, vytrvalý, společenský, citově nestálý a méně sebekritický

Cholerik
nevyrovnaný, prudký, výbušný, dráždivý, vášnivý, energický, impulsivní, bojovný, netrpělivý, urážlivý, útočný a stále nespokojený

Melancholik
citlivý, vážný, důkladný, ukázněný, citově oddaný, plachý, nejistý, uzavřený, těžce přizpůsobivý, má sklon k menší pracovní výkonnosti

Flegmatik
klidný až lhostejný, trpělivý, rozvážný, samostatný, snášenlivý, disciplinovaný, pasivní, s nevýraznými city, nepříliš společenský, celkově spíše pomalý

 

Temperamentové charakteristiky

Sangvinik
Barva prožívání: lehkost, veselost, bezstarostnost, důvěřivost, lehkomyslnost, bezmyšlenkovitost, sebeuspokojení, optimismus.
Forma prožívání: otevřenost, velká schopnost odezvy, touha po zážitcích, přizpůsobivost, plochost prožitků a slabší citovost, přelétavost.
Způsoby chování a pohyby: lehkost popudů a vůle, rychlost a síla reakce, rozhodnost, výrazová bohatost a slovní obratnost, podnikavost, nerozvážnost, sdílnost a povídavost, schopnost riskovat až hazardérství, povrchnost, nesoustředěnost.

Cholerik
Barva prožívání: podrážděnost, naštvanost, nespokojenost, dotčenost, urážlivost, útočnost, agresivita. Forma prožívání: síla citů, výbušnost, hněvivost, vydrážditelnost, zlostnost, nestejnoměrnost prožívání, nedostatek sebeovládání.
Způsoby chování a pohyby: rychlost, síla a hojnost reakcí, nápor vůle, radost z odporu, letmost a nestejnoměrnost chováni, netrpělivost.

Melancholik
Barva prožívání: vážnost, vědomí odpovědnosti a povinnosti, těžkomyslnost, smutek, úzkost, trápení, ustaranost, strach z osudu, pocity nejistoty a méněcennosti.
Forma prožívání: síla a hloubka citů, zdrženlivost, prožitková stejnoměrnost, niternost, schopnost vcítit se v jiné, citlivost, samotářství a uzavřenost.
Způsoby chování a pohyby: stálost a stejnoměrnost chování, píle,vytrvalost, pečlivost, důkladnost, svědomitost, pomalost, slabost, úspornost pohybů, malá schopnost přizpůsobení a změny.

Flegmatik
Barva prožívání: klid a vyrovnanost, netečnost, lhostejnost, spokojenost, víra v osud (fatalismus). Forma prožívání: stálost a stejnoměrnost, nenáročnost snášenlivost, ochota se zařadit a tolerance, ústupnost, menší schopnost odezvy, suchost, střízlivost, neschopnost nadchnout se, nižší upoutanost zájmů. Způsoby chování a pohyby: klid, pasivita, trpělivost, stálost, důkladnost, vytrvalost, spolehlivost, pomalost, slabost, neobratnost, těžkopádnost, nerozhodnost, jednotvárnost, pohodlnost, automatismus a dobré snášení monotonie.

Kretschmerovy parodie

VESELÝ MLUVKA se rád nachází všude tam, kde se něco děje. Je to šprýmař a vtipálek, jenž dokáže vnést do společnosti zábavu a vzruch. Proto bývá oblíben a rád ve společnosti viděn. Netrápí se filozofickými problémy a vesele pluje po povrchu života. Bývá také sobecký a hrubý, někdy i bezohledný.

KLIĎAS SE SMYSLEM PRO HUMOR se tolik neprosazuje a tiše čeká na svou chvíli. Rád pozoruje okolní dění ale když se na něj dostane řada, umí se i rozohnit a zvládne též břitký vtip. Má rád lidi, především děti. Bývá věrným a spolehlivým přítelem.

CITLIVÝ TICHOŠLÁPEK působí na někoho sympaticky, neboť se tolik neprosazuje, ale jiným zase leze na nervy, protože se nedokáže vymáčknout. Někdy je flegmatický, nerozhodný, celkově v pohybech pomalejší. Dává přednost komornějšímu společenskému prostředí, ale legraci nepokazí.

POHODLNÝ POŽITKÁŘ se vyskytuje hlavně ve vyšším věku. Miluje hmotné statky, tělesný požitek a bezpečí. Je přímo ztělesněním maloměšťáka.

ČINORODÝ PRAKTIK je člověkem, jenž snad nezná únavu a bere si i práci navíc. Je cele oddán činnosti. Umí toho hodně, poradí si v každé situaci. Také mezi lidmi se obratně pohybuje, je vemlouvavý, ale také rázný. Dokáže prosadit své záměry. Záleží mu na dobrém dojmu.

VZNEŠENĚ JEMNOCITNÝ člověk zahajuje skupinu schizotýmních typů. Je to skutečně jemný a citlivý člověk, jenž se vyhýbá jakékoli hrubosti a vulgárnosti. Je snadno zranitelný a přitahují jej vyšší společenské vrstvy. Je zdvořilý, pozorný, ale není za těmito projevy cítit hlubší cit. Ke svým bližním ovšem chová city velmi niterné.

IDEALISTA si staví své království idejí. S lidmi se stýká jen málo, ale vůbec mu to nechybí. Bývá ostýchavý, strnulý, nešikovný, nepřítomný duchem, roztěkaný. Jednou je jeho sebevědomí vypjaté, jindy trpí pocity nedostatečnosti. Umí se nadchnout pro myšlenku a někdy je proniknut hlubokou mravní silou.

PANOVAČNÝ EGOISTA se narodil proto, aby poroučel lidem. Mívá vyhraněné názory, úzký okruh zájmů a klade důraz na pojem cti. Snadno se urazí a rozladí, nedovede odpouštět. Chtěl by svět vidět černobíle a vnutit své představy jiným. Vůči sobě rovným je slušný, ohleduplný a korektní. Vůči nadřízeným je často zcela servilní a podlézavý.

SUCHAR je opravdu suchý, bez humoru a vtipu, v pohybech nemotorný. Je buď zamlklý nebo nudně žvanivý a nevýpravný. K okolí je celkem netečný, ani přátelský, ani nepřátelský, snaží se všem vyhovět.

 

TOPlist